Po določbi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS št. 17/2012) področja dela Prometnega inšpektorata Rebublike Slovenije prevzema Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor.
Spletno mesto se je z aprilom 2012 prenehalo aktualizirati.

NOVICE

26. 11. 2008
SOCIALNA ZAKONODAJA NA PODROČJU CESTNEGA TRANSPORTA

6. 2. 2008
Sprejeta navodila za Uredbo (ES) 561/06 in (EGS) 3821/85

Več